Idealcombi

Idealcombi A/S


Idealcombi har fået et nyt FlexPod Datacenter og et topmoderne serverrum. Det har blandt andet medført en performance-forbedring på 75 procent og et markant reduceret energiforbrug


 • Udfordringer

  • Ønske om at konsolidere deres mange fysiske servere 
  • Dårlige svartider på forretningskritiske Oracle-systemer
  • Høje driftsomkostninger 
  • Service og vedligehold var dyrt 
  • Strøm og køling var dyr
 • Løsning

  • Én samlet datacenterløsning bygget på teknologi fra Cisco, NetApp og VMware (FlexPod) 
  • Virtualiseret storageløsning med overprovisionering, deduplikering, snapshot og backup 
  • NetApp Flash-baseret storage caching teknologi 
  • Let og hurtig implementering
 • Værdi

  • Simplere management 
  • Performance-forbedring på 75% 
  • Økonomisk belønning fra SEAS-NVE strøm 
  • Ny teknologi gør Idealcombi mere konkurrencedygtig 
  • Reducerede omkostninger på backup og strøm
  • Kompetencemæssigt løft internt i it-afdelingen

75% performance-forbedring

Se videoen og hør Arne Burlund, it-chef i Idealcombi fortælle, hvordan deres nye FlexPod-løsning har givet en performance-forbedring på 75%.

”Hos os alle fire havde Axcess' bud førsteprioritet. Det var der to vigtige grunde til. For det første var det FlexPod-baserede datacenter, som Axcess foreslog, en løsning, som ville flytte os kompetence- og performancemæssigt. Og for det andet demonstrerede Axcess en meget overbevisende teknisk viden, hvilket gjorde, at vi følte os trygge ved at foretage denne store ændring af vores it-miljø”, siger Arne Burlund it-chef i Idealcombi A/S.

Idealcombi A/S

Fra en lade i Hurup til Danmarks største uafhængige vinduesproducent

Idealcombi blev i 1973 grundlagt af brødrene Bent og Henning Søgaard i forældrenes lade i Hurup i Vestjylland. I dag er Idealcombi Danmarks største uafhængige vinduesproducent med et produktionsareal på 100.000 m2. Virksomhedens mere end 500 medarbejdere på dansk grund udvikler og producerer nogle af verdens bedste og mest energibesparende vinduer og døre.

Fire år i træk fra 2002 til 2005 figurerede Idealcombi på Berlingske Nyhedsmagasins årlige Guld1000 liste over Danmarks største virksomheder.


Idealcombi

fra 17 til 3 timers nettobehovsberegning


Idealcombi A/S valgte Axcess som leverandør af et FlexPod datacenter med Cisco UCS servere og NetApp storage. Løsningen flyttede Idealcombi, både hvad angår performance og kompetence, og gav dramatisk reducerede svartider på virksomhedens forretningskritiske Oracle-løsning. FlexPod i kombination med et nyt serverrum gav også markant reduceret energiforbrug.

Idealcombi A/S er Danmarks største producent af døre og vinduer. Den gennemgående mission for Idealcombi er at producere vinduer og døre i meget høj kvalitet. Dette er muligt via en kombination af solidt dansk håndværk, den nyeste teknologi og en effektiv styring af virksomhedens kvalitetskontrol.

Kræsenhed, hvad angår teknologi, var baggrunden for, at Idealcombi i begyndelsen af 2013 lavede et udbud på ny infrastruktur til virksomhedens HP-baserede datacenter. For dels var der ikke mere kapacitet i det gamle datacenter, og dels oplevede it-afdelingen lange svartider på Oracle, virksomhedens forretningskritiske applikation. Herudover havde man et ønske om at komme tættere på produktionen beregningsmæssigt, således at man i sidste øjeblik før en given produktion kunne ændre i produktionsberegningerne.  

It-chef Arne Burlund vurderede sammen med it-afdelingens tre hardware-folk de indkomne tilbud. ”Hos os alle fire havde Axcess’ bud førsteprioritet,” siger Arne Burlund og fortsætter:

”Det var der to vigtige grunde til: Før det første ville det FlexPod-baserede datacenter, som Axcess foreslog, en løsning, som ville flytte os kompetence- og performancemæssigt. Og for det andet demonstrerede Axcess en meget overbevisende teknisk viden, hvilket gjorde, at vi følte os trygge ved at foretage denne store ændring af vores it-miljø.”

Den løsning, Axcess foreslog, var et FlexPod datacenter med Cisco UCS servere og NetApp storage-komponenter bundet sammen i et valideret design.

Grundigt forarbejde
Et hold bestående af medarbejdere fra hhv. Idealcombi og Axcess gik i gang med at forberede implementering af det nye datacenter. ”Vi havde lavet et meget grundigt forarbejde, så det egentlige implementeringsprojekt tog kun fem uger. Vi konverterede i en weekend hen over sommeren en i juni og havde driftsstart mandag og slukkede for de gamle servere tirsdag,” fortæller Arne Burlund.

Arne Burlund havde så stor tillid til det fælles hold, at han havde ferie i den uge, hvor den nye løsning gik i drift. ”De klarede det fint uden mig. Der var et enkelt problem, da de gamle servere blev slukket, men det havde i realiteten ikke noget med det nye datacenter at gøre og blev også løst hurtigt”. Der var således ikke noget driftsstop, hvad angår it, men 1½ dags nedetid i produktionen og et spild på 600 produktionstimer, som dog var hentet ind på en uge.

En glad organisation
FlexPod datacentret har givet markant forbedret performance i Idealcombi. ”Tidligere tog det 17 timer at lave vores nettobehovsberegning, som er kernen i vores produktion. Det betød, at vi måtte igangsætte en kørsel dagen før, vi skulle bruge resultatet. I dag tager det 3 timer at lave denne beregning. Der er tilsvarende forbedringer andre steder. Det betyder, at vi altid kan afvikle kørsler inden for samme arbejdsdag, hvilket giver markant større fleksibilitet”.

Derfor har Arne Burlund også oplevet, at det nye datacenter har givet øget tilfredshed i organisationen. ”Vi har oplevet en performance-forbedring på ca. 75 pct. generelt set, hvilket er mærkbart for folk rundt omkring i organisationen. Så det har givet en glad organisation,” siger Arne Burlund. Men herudover har projektet også betydet meget i den 11 mand store it-afdeling. ”Vi er blevet løftet kompetencemæssigt. Herudover har samarbejdet med Axcess været eksemplarisk, så det har også været en god proces for afdelingen, hvor medarbejderne virkelig har taget ejerskab til projektet”.

EU-penge for reduceret energiforbrug
FlexPod-konceptet er et valideret design. ”Det er tydeligt, at alle datacenter-elementerne er designet til at spille sammen, hvilket også var en medvirkende faktor ved en let og hurtig implementering,” siger Arne Burlund. Men herudover fik Idealcombi en helt uventet fordel: ”Vi etablerede et nyt serverrum med effektiv køling og belysning. Dette – i kombination med selve FlexPod-konceptet – bevirkede, at vi har reduceret vores energiforbrug markant og fik en økonomisk belønning for dette af EU”.

Satser på teknologi
Generelt er Idealcombi meget bevidste om at bruge teknologi, der gør en forskel, og som gør virksomheden endnu mere konkurrencedygtig. ”At bruge den rigtige teknologi er en vigtig del af vores måde at agere på. Det gælder datacenter-teknologi, men også andre felter. Så hvor vores konkurrenter var mærket af finanskrisen, oprustede vi os ud af den – netop ved hjælp af teknologi, der satte os i stand til at lave Lean produktion og hermed optimere driften og reducere omkostningerne,” slutter Arne Burlund, it-chef i Idealcombi A/S.

Her er vores samarbejdspartnere