Køb storage uden egne udbud


18-03-2016
Med Moderniseringsstyrelsens nye rammeaftale vedrørende storageløsninger (MS-aftalen) kan mange offentlige virksomheder slippe for komplekse udbudsprocesser og købe storage fra tre udbydere til fordelagtige priser. NetApp og HDS har udvalgt Axcess som leverancepartner.    

Slip for udbudsprocessen 
MS-aftalen betyder, at mange offentlige virksomheder nu kan slippe for egne udbud og købe storageløsninger fra NetApp, HDS og EMC uden nogen øvre beløbsgrænse. Priserne, der er fastsat på forhånd, er økonomisk fordelagtige, og man undgår samtidig potentielt komplicerede og langvarige udbudsprocesser.

Axcess er erfaren partner
NetApp og HDS har begge udvalgt Axcess som leverancepartner af deres produkter på MS-aftalen. Axcess er Danmarks største NetApp-partner og har samtidig flest certificeringer. Derudover har Axcess stor erfaring med indkøb gennem MS-aftalen på netværk, hvor vi er eneleverandør.   

Om MS-aftalen
Aftalen er trådt i kraft med virkning fra den 5. januar 2016. Aftalen er gældende frem til 31. december 2017 med mulighed for to års forlængelse frem til 31. december 2019. Den kan anvendes af offentlige virksomheder, som er underlagt cirkulære om indkøb i staten. Derudover vil Danmarks Nationalbank, Folketinget, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre, Kommuner, Regioner samt Selvejende institutioner mv. også kunne gøre brug af aftalen.