DFK

Direktoratet for
Kriminalforsorgen


Indsatte i de lukkede fængsler hos Kriminalforsorgen taler med deres pårørende via IP-telefoni. Vores simple løsning har ikke kun reduceret den indsattes telefonregning til under en tredjedel. Den har også øget sikkerheden og fået ros af Amnesty International for at øge fangetrivsel


 • Udfordringer

  • Øget sikkerhedskrav i fængselsmiljøer
  • Ønske om at efterleve lovpligtige optagelser af fangesamtaler
  • Meget dyr administration i telefoniløsning
 • Løsning

  • Integration med Kriminalforsorgens Navision system
  • IP-recording og aflytning
  • Billig telefoni med mulighed for Billing
  • Kun forhåndsgodkendte telefonnumre benyttes
 • Værdi

  • Løsning rost af Amnesty International for fangetrivsel
  • Billig telefoni - under en tredjedel af prisen
  • Øget sikkerhed
Kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen

Ansvarlig for 14.000 mennesker, heraf cirka 4300 i fængsler, arrester og pensioner og 9700 personer i tilsyn

Kriminalforsorgen skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde hvad angår både samfundets sikkerhed og den dømtes rettigheder og senere muligheder. Kriminalforsorgen opgaver er.
 • at have ansvaret for Danmarks fængsler og arrester
 • at administrere varetægtsfængsling og strafudståelse
 • at udarbejde personundersøgelser af sigtede
 • at føre tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien
 • at administrere frihedsberøvelse efter udlændingeloven


Henning Thomsen

It-driftschef i Kriminalforsorgen

”Vi er rigtig glade for systemet – af flere årsager. Et vigtigt element er, at løsningen gør telefoni billig for de indsatte. De indsatte har taget løsningen til sig, hvilket er vigtigt, for det er en løsning til dem"  siger Henning Thomsen, it-driftschef i Kriminalforsorgen.


Kriminalforsorgen

Indsatte i lukkede fængsler taler via ip-telefoni


Kriminalforsorgen har siden begyndelsen af 2009 haft en Cisco-baseret Unified Communications-løsning til brug i lukkede fængsler. Billig, fleksibel telefoni og reduceret administration er blandt de fordele, som løsningen indebærer.

I 2007 indførte Kriminalforsorgen IP-telefoni i stedet for deres gamle, traditionelle telefoniløsning. I første omgang var det dog kun medarbejderne, der fik glæde af IP-telefoni. Men i begyndelsen af 2009 gik Kriminalforsorgen i EU-udbud med et telefonsystem til de indsatte i lukkede fængsler – et udbud, som Axcess vandt. ”Kravspecifikationen rummede bl.a. de sikkerhedskrav, som løsningen skulle opfylde, samt det datagrundlag, som løsningen skulle integrere til - nemlig vores Navision-løsning, der rummer forskellige typer af information om de indsatte,” forklarer Henning Thomsen, der er it-driftschef i Kriminalforsorgen.

Unik løsning
Den løsning Axcess definerede ud fra kravspecifikationen, blev helt unik, fordi Kriminalforsorgen har specifikke behov:

Kriminalforsorgens UC-løsning sammenkæder IP-telefon med relevante oplysninger om indsatte via Kriminalforsorgens Navision-system. Her hentes information om den enkelte indsatte. Blandt den information, som trækkes ud af Navision om den enkelte indsatte er:

   • Godkendte telefonnumre, så en indsat af sikkerhedsmæssige hensyn kun ringer til ti forhåndsgodkendte numre.
   • Lønoplysninger, som anvendes som basis for individuel billing.

Når den indsatte skal ringe, logger han eller hun på med fange-id og pinkode. Opkaldene registreres i Kriminalforsorgens Navision system og faktureres efterfølgende til fangen.

Lovpligtig aflytning
Desuden muliggør løsningen IP-recording og aflytning.

Personalet kan se, hvilke telefoner der er aktivitet på og – hvis det er ønskeligt – aflytte samtaler live eller bagud. Dette muliggøres rent teknisk af, at systemet via IP-recording optager og gemmer alle samtaler i krypteret format i en database.

Både muligheden for aflytning og optagelse af samtaler er lovpligtig og skal varetages af Kriminalforsorgen.

De indsatte, der er indehavere af de ti godkendte telefonnumre, har på forhånd godkendt, at Kriminalforsorgen kan optage, gemme og aflytte samtaler.

Systemet har fået ros af Amnesty International, der besøger danske fængsler for at holde øje med fangetrivsel. Systemet er med til at sikre, at fanger har let adgang til at komme i kontakt med pårørende og er integreret med Kriminalforsorgens Navision-system, hvilket er basis for individuel billing.

Billigt for de indsatte
”Vi er rigtig glade for systemet – af flere årsager. Et vigtigt element er, at løsningen gør telefoni billig for de indsatte”. Det er vigtigt, når en indsat tjener under ti kr. i timen! forklarer Henning Thomsen.

Herudover er UC-systemet billigere at administrere. Før i tiden havde de lukkede fængsler en løsning, der var baseret på taletidskort. Disse var relativt bekostelige at administrere – en udgiftspost, der nu er faldet væk.

Hvor minutprisen var omkring tre kroner i minuttet for den gamle løsning, er den nye løsning lettere at bruge og langt billigere for de indsatte ca. 70 øre i minuttet.

På telefonniveau er Kriminalforsorgens løsning en blanding af digital og analog teknologi.

De indsatte har således analoge telefoner i særlige telefonrum. Årsagen er, at analoge telefoner er billige at udskifte, når det engang imellem sker, at telefoner bliver ødelagt.

God proces, stabil drift
Henning Thomsen har oplevet hele processen omkring Kriminalforsorgens UC-løsning positivt:

”De indsatte har taget løsningen til sig, hvilket er vigtigt, for det er en løsning til dem.

Men herudover er det en god løsning for Kriminalforsorgen. Der er ikke de store udfordringer, hvad angår drift – systemet har kørt stabilt gennem de ca. 1½ år, den har eksisteret”.

Desuden har Henning Thomsen været tilfreds med samarbejdet med Axcess.

”Axcess vandt EU-udbuddet, fordi deres løsning var bedst på de parametre, vi målte på. Derudover har vi oplevet Axcess som en professionel organisation, som er gode til at lytte til kundens behov, og som har kompetence og erfaring til at løfte komplekse opgaver,” slutter Henning Thomsen, it-driftschef i Kriminalforsorgen.

Her er vores samarbejdspartnere